Rankings 2010

Rankings do ano de 2010:

uni_masculino 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa Total
Rank Atleta UF Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts
1 Lalo Giudice BA 4 729 1 1000 1 1000 2729
2 Flavio Galine BA 1 1000 3 810 4 729 2539
3 Heloy Jr BA 2 900 4 729 2 900 2529
4 Vinicius Satiro BA 3 810 2 900 3 810 2520
5 Bruno Matheus BA 11 349 5 656 7 531 1536
6 Thiago Casemiro BA 10 387 5 656 9 430 1473
7 Dalmo Meireles BA 11 349 9 430 5 656 1435
8 Joao Gabriel BA 5 656 13 282 9 430 1368
9 Lucas Correia BA 11 349 7 531 9 430 1310
10 Vinicius Ribeiro BA 7 531 X 7 531 1062
11 Vitor Almeida BA 16 206 13 282 9 430 918
12 Helio Rocha BA 5 656 X 656
12 Raoni Cunha BA 5 656 656
14 Alan Justo BA 7 531 X 531
14 Alexandre Cunha BA 7 531 531
14 Renan Silva BA 7 531 X 531
17 Bruno Biscarde BA 16 206 13 282 488
18 Leo Mendes BA 9 430 430
18 Raphael Rat Boy BA 9 430 430
18 Washington Jr BA 9 430 430
21 Roberval Luv BA 11 349 X 349
21 Vanderson Ribeiro BA 11 349 X 349
23 Charles Coutinho BA 13 282 282
23 Jr Camarao BA 13 282 282
23 Luan Lisboa BA 13 282 282
26 Hugo Eduardo BA 16 206 X 206
26 Thiago Eduardo BA 16 206 X 206

 

 

 

infantil 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 5ª etapa 6ª etapa 7ª etapa 8ª etapa Total
Rank Atleta UF Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts
1 Wallace Sampaio Jr BA 5 656 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 6000
2 Namor Cayres BA 4 729 5 656 3 810 5 656 2 900 3751
3 Taiwan Chan BA 2 900 3 810 2 900 2 900 3510
4 Luamar Bispo BA 3 810 5 656 5 656 X 2122
5 Tiago Sousa BA 1 1000 3 810 1810
6 Naue Borali BA 2 900 3 810 X 1710
7 Mateus Sousa BA 3 810 5 656 1466
8 Bruno Carvalho BA 4 729 4 729 X 1458
9 Danielle Albuquerque BA 6 590 4 729 X 1319
10 Anderson Santos BA 5 656 5 656 X 1312
11 Mateus Campos BA 8 478 X 3 810 1288
12 Mateus Melgaço BA 4 729 7 531 1260
13 Guilherme Bueno BA 7 531 7 531 X 1062
13 Salatiel BA 7 531 7 531 X 1062
15 Airton Dilam BA 2 900 X 900
15 Lucas Ramalho BA 2 900 X 900
17 Felipe Caiã BA 4 729 X 729
17 Joao Tavares BA 4 729 729
17 Pedro Sader BA 4 729 729
20 Arthur Antunes BA 5 656 X 656
20 Joao Vitor BA 5 656 X 656
20 Leonardo Mares BA 5 656 X 656
23 Antonio Neto BA 6 590 X 590
24 Davi Do Skate JR BA 7 531 531
25 Gabriel Mendes BA 8 478 X 478

 

 

 

iniciante 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 5ª etapa 6ª etapa 7ª etapa 8ª etapa Total
Rank Atleta UF Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts
1 Ives Lopes BA 2 900 5 656 2 900 2 900 3 810 7 531 1 1000 5166
2 Silas Meneses BA 3 810 1 1000 1 1000 1 1000 10 387 4 729 4926
3 Wallace Sampaio Jr BA 4 729 3 810 5 656 2 900 2 900 2 900 4895
4 Victor Pamphilo BA 1 1000 3 810 7 531 7 531 5 656 7 531 3 810 4338
5 Guilherme Mendes BA 5 656 5 656 1 1000 7 531 4 729 5 656 4228
6 Adaulto Filho BA 9 430 5 656 3 810 5 656 7 531 7 531 3614
7 Jadson Santana BA 2 900 13 282 9 430 X 7 531 2143
8 Rafael Melgaço BA 4 729 1 1000 1729
9 Bruno Carvalho BA 7 531 5 656 9 430 X 1617
10 Clayton Moura BA 4 729 4 729 X 1458
11 Taiwan Chan BA 9 430 5 656 1086
12 Brian Silva BA 7 531 10 387 918
12 Naue Borali BA 10 387 7 531 X 918
14 Gabriel Fernandez BA 9 430 9 430 X 860
14 Gabriel Lima BA 9 430 9 430 X 860
14 Tiago Sousa BA 9 430 9 430 X 860
14 Vitor Alves BA 9 430 9 430 X 860
18 Kessio BA 3 810 810
19 Vinicius Correa BA X 4 729 X 729
20 Airton Dilam BA 5 656 X 656
20 Fabricio Silva BA 5 656 656
20 Marcos Nery BA 5 656 656
20 Pedro Balalai BA 5 656 X 656
24 Pedro Henrique BA 13 282 13 282 X 564
25 Joao Vitor BA 7 531 X 531
25 Lucas Gabriel BA 7 531 X 531
25 Micael de Mendonca BA 7 531 X 531
25 Pedro Fernandez BA 7 531 X 531
25 Victor Antunes BA 7 531 X 531
30 Mateus Sousa BA 9 430 X 430
30 Namor Cayres BA 9 430 X 430
32 Cristiano Martins BA 10 387 X 387
33 Bruno Lêoncio BA 13 282 X 282

 

 

 

mirim 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 5ª etapa 6ª etapa 7ª etapa 8ª etapa Total
Rank Atleta UF Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts
1 Ian Costa BA 3 810 1 1000 5 656 1 1000 2 900 1 1000 1 1000 5710
2 Erick Moraes BA 4 729 2 900 11 349 2 900 1 1000 X 3 810 4688
3 Hebert Vieira BA 7 531 3 810 10 387 4 729 9 430 5 656 3543
4 Eduardo Balalai BA 5 656 5 656 5 656 3 810 7 531 3309
5 Theo Araujo BA 10 387 7 531 7 531 5 656 9 430 X 5 656 3191
6 Ives Lopes BA 7 531 7 531 11 349 7 531 7 531 5 656 10 387 3167
7 Davi Silva BA 1 1000 2 900 2 900 2800
8 Silas Menezes BA 10 387 4 729 5 656 3 810 2582
9 Talismar Barros BA 3 810 16 206 7 531 13 282 X 7 531 2360
10 Frabricio Simoes BA 3 810 3 810 9 430 X 2050
11 Frederico Silva BA 4 729 4 729 9 430 X 1888
12 Rafael Rodrigues BA 5 656 11 349 7 531 13 282 X 1818
13 Joanderson Lacerda BA 2 900 5 656 1556
14 Nicolas Carvalho BA 10 387 9 430 4 729 1546
15 Gustavo Aragao BA 7 531 9 430 7 531 1492
16 Rafael Luquini BA 16 206 10 387 13 282 X 10 387 1262
17 Yuri Souza BA 16 206 10 387 5 656 X 1249
18 Oswaldo Junior BA 1 1000 X 1000
19 Everson Ferreira BA 11 349 7 531 X 880
20 Allan Oliveira BA 10 387 10 387 X 774
21 Guillaumer BA 4 729 729
21 Walace Sampaio jr BA 4 729 X 729
23 Jadson Santana BA 5 656 X 656
23 Victor Pamphilo BA 5 656 X 656
25 Alisson Melgaço BA 16 206 9 430 636
26 Adaulto Filho BA 7 531 X 531
26 Jonas Borba BA 7 531 531
26 Rafael Melgaço BA 7 531 X 531
26 Rafael Silva BA 7 531 531
26 Yure do Valle BA 7 531 X 531
31 Rodrigo Santos BA 9 430 430
32 Everson Lopes BA 10 387 387
32 Jonas Lopes BA 10 387 X 387
34 Adailson Spirro BA 11 349 X 349
34 Andre Luis BA 11 349 X 349
34 Artur Lima BA 11 349 X 349
34 Charles Assis BA 11 349 X 349
34 Igor Reis BA 11 349 X 349
34 Leonardo Melo BA 11 349 X 349
40 Kevin Klaus BA 13 282 X 282
41 Binho Nunes BA 16 206 X 206
41 Braian Silva BA 16 206 X 206
41 Clayton Moura BA 16 206 X 206
41 Ian Silva BA 16 206 X 206
41 Ycaro Rocha BA 16 206 X 206

 

 

 

junior 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 5ª etapa 6ª etapa 7ª etapa 8ª etapa Total
Rank Atleta UF Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts
1 Iago Silva BA 2 900 2 900 2 900 1 1000 3 810 3 810 3 810 5320
2 Danilo Almeida BA 3 810 5 656 3 810 1 1000 7 531 1 1000 4807
3 Ian Costa BA 5 656 4 729 5 656 2 900 4 729 4 729 4399
4 Demi Brasil BA 4 729 4 729 2 900 1 1000 2 900 4258
5 Lamarao BA 7 531 5 656 4 729 7 531 5 656 5 656 3759
6 Vinicius Wischtexiuc BA 5 656 3 810 7 531 5 656 2653
7 Roberio Pereira BA 7 531 7 531 10 387 7 531 5 656 X 2636
8 Joedson Santos BA 5 656 5 656 4 729 X 2041
9 Saulo Marques BA 1 1000 1 1000 X 2000
10 Joabis Oliveira BA 3 810 2 900 1710
11 Eduardo Santana BA 7 531 5 656 X 1187
12 Alex Macedo BA 7 531 7 531 X 1062
12 Giucimar Silva BA 7 531 7 531 X 1062
12 Xande Dorian BA 7 531 7 531 1062
15 Jadson Ferreira BA 1 1000 X 1000
16 Rai Lopes BA 9 430 7 531 X 961
17 Igor Capitol BA 10 387 10 387 X 774
18 Alexandre Dorian BA 5 656 656
18 Igor Reis BA 5 656 X 656
18 Ricardo Lacet BA 5 656 X 656
21 Andre Rosario BA 7 531 X 531
21 Elizelton Viana BA 7 531 X 531
21 Rafael Luquine BA 7 531 531
24 Clarisvaldo Lima BA 9 430 X 430
24 Guillaumer BA 9 430 430
24 Icaro Moreira BA 9 430 X 430
24 Igor Farias BA 9 430 430
24 Simao Pedro BA 9 430 430
24 Victor Leal BA 9 430 X 430
24 Zeu Souza BA 9 430 430
31 Eduardo Balalai BA 10 387 X 387
31 Railan Couto BA 10 387 X 387
33 Jonas Lopes BA 13 282 X 282
33 Marcos Vinicius BA 13 282 X 282
33 Rafael Mariani BA 13 282 X 282
33 Rogerio Lobao BA 13 282 X 282

 

 

 

 

 

open 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 5ª etapa 6ª etapa 7ª etapa 8ª etapa Total
Rank Atleta UF Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts
1 Alan Silva BA 2 900 13 282 1 1000 7 531 9 430 3 810 4 729 4400
2 Iago Silva BA 4 729 9 430 1 1000 2 900 1 1000 4059
3 Marcelo Alves BA 1 1000 2 900 11 349 5 656 7 531 7 531 3967
4 Tito Cezar BA 23 98 7 531 11 349 3 810 4 729 3 810 3327
5 Wilily Correia BA 1 1000 5 656 2 900 10 387 2943
6 Flavio Galine BA 5 656 7 531 3 810 10 387 7 531 2915
7 Leo Sepulveda BA 9 430 23 98 13 282 5 656 5 656 10 387 2509
8 Bruno Mateus BA 3 810 1 1000 X 7 531 2341
9 Tiago Cassemiro BA 5 656 13 282 4 729 9 430 X 2097
10 Elson Sombra BA 25 80 10 387 13 282 16 206 7 531 19 150 7 531 2087
11 Lalo Giudice BA 23 98 2 900 16 206 7 531 X 16 206 1941
12 Leandro Mendes BA 19 150 9 430 7 531 17 185 10 387 16 206 1889
13 Saulo Marques BA 3 810 1 1000 1810
14 Adriano de Jesus BA 4 729 X 2 900 1629
15 Lucas Silva BA 13 282 4 729 X 7 531 1542
16 Demi Brasil BA 5 656 11 349 7 531 1536
17 Lazaro Rodrigues BA 5 656 9 430 X 11 349 1435
18 Igor Oliveira BA 17 185 17 185 13 282 7 531 1183
19 Jorge Darze BA X 13 282 19 150 5 656 1088
20 Weslen Cristian BA 25 80 23 98 25 80 21 122 X 5 656 1036
21 Bruno Pitanga BA 25 80 7 531 X 11 349 960
22 Abel Baião BA 17 185 21 122 13 282 X 11 349 938
22 Daniel Oliveira BA 5 656 13 282 938
24 Bruno Senna BA 7 531 X 10 387 918
25 Kayan Barbosa SE 2 900 X 900
26 Alexandro Daltro BA 17 185 5 656 X 841
26 Dilson Amaral BA 17 185 5 656 841
28 Hugo Arembepe BA 7 531 17 185 21 122 X 838
29 Heloy Jr BA 13 282 7 531 X 813
30 Aurelio Santana BA 3 810 X 810
31 Lucas Correia BA 34 31 10 387 X 10 387 805
32 Alan Justo BA 4 729 34 31 X 760
33 Rony Cabral BA 7 531 17 185 X 716
34 Dalmo Meireles BA 34 31 13 282 10 387 700
35 Wallaci Sampaio BA 5 656 X 656
36 Josemir Lopes BA X 9 430 X 16 206 636
37 Ian Costa BA 13 282 X 11 349 631
38 Vinicius Wichrestiuk BA 23 98 7 531 629
39 Leandro Melgaço BA 9 430 19 150 580
40 Alan Machado BA 13 282 13 282 564
41 Leo Boia BA 11 349 X 16 206 555
42 Joao Gabriel BA 17 185 11 349 X 534
42 Leandro Souza BA X 17 185 X 11 349 534
42 Leo Nunes BA 17 185 11 349 X 534
45 Marco Pellegrino BA 7 531 X 531
46 Guga Braga BA 23 98 21 122 13 282 X 502
47 Felipe Ribeiro BA 9 430 X 430
47 Guto Boni BA 9 430 X 430
47 Marcelo Silva BA 9 430 X 430
47 Mauricio Willi BA 9 430 X 430
51 Alexandro Cruz BA 13 282 21 122 X 404
51 Joao Rodrigues BA 21 122 13 282 404
53 Danilo Almeida BA 10 387 X 387
53 Henrique Alexandrino BA 10 387 X 387
55 Marcelo Bacana BA 17 185 17 185 X 370
56 Joaquim Silva BA 11 349 349
56 Luizinho Silva BA 11 349 349
56 Rodrigo Ombak BA 11 349 349
59 Lamarao BA 34 31 17 185 21 122 X 338
60 Adson Mauricio BA 19 150 17 185 X 335
61 Andre Texeira BA 25 80 16 206 X 286
61 Armando Daltro BA 25 80 16 206 X 286
63 Anderson Sa BA 13 282 X 282
63 Diego Mori BA 13 282 X 282
63 Erik Mineiro BA 13 282 X 282
63 Jadson Ferreira BA X 13 282 X 282
63 Leandro Moreira BA 13 282 282
63 Vinicius Satiro BA 13 282 X 282
63 Vitor Almeida BA 13 282 X 282
70 Bruno Biscarde BA 19 150 21 122 X 272
71 Ribeiro Dias BA 25 80 19 150 230
72 Esdras Santos BA 34 31 17 185 X 216
73 Caio Cezar BA 16 206 206
73 Fabricio Paz BA 16 206 206
73 Peterson Filho BA 16 206 206
76 Adriano Lessa BA 17 185 X 185
76 Adriano Navarro BA X 17 185 X 185
76 Carlos Alessandro BA 17 185 X 185
76 Daniel Guimaraes BA 17 185 X 185
76 Joabis Oliveira BA 17 185 X 185
76 Jorge Luis BA 17 185 X 185
76 Joze Santos BA X 17 185 X 185
76 Leandro Alberto BA X 17 185 X 185
76 Luan Lisboa BA 17 185 X 185
76 Takito Adashi BA 17 185 X 185
86 Davi do Skate BA 19 150 150
86 Raoni Cunha BA 19 150 X 150
88 Vinicius Ribeiro BA 23 98 31 42 X 140
89 Beto Capeloti BA 21 122 X 122
89 Charles Coutinho BA 21 122 X 122
89 Flavio Maia BA 21 122 X 122
89 Heloy Lorenzo BA 21 122 X 122
89 Silvio Goreng BA 21 122 X 122
89 Tasso Castro BA 21 122 X 122
95 Janary Jr BA 34 31 25 80 X 111
96 Helio Rocha BA 23 98 X 98
96 Lidio Cruz BA 23 98 X 98
96 Pedro Alcantara BA 23 98 X 98
99 Adriano Santos BA 25 80 X 80
99 Alexandre Batista BA 25 80 X 80
99 Andre Lima BA 25 80 X 80
99 Caio Dieb BA 25 80 X 80
99 Evandro Balalai BA 25 80 X 80
99 Kanaan Onofre BA X 25 80 X 80
99 Luciano Ferreira BA X 25 80 X 80
99 Ricardo Jones BA 25 80 X 80
99 Robson Aladim BA X 25 80 X 80
99 Romulo da Barra BA 25 80 X 80
99 Tiago Lessa BA 25 80 X 80
99 Tizu Franklin BA 25 80 X 80
99 Vanderson Ribeiro BA 25 80 X 80
99 Ygor Oliveira BA 25 80 X 80
113 Jorge Neto BA 34 31 X 31
113 Pedro Rodrigues BA 34 31 X 31
113 Vagner Vergne BA 34 31 X 31
116 Ricardo Salada BA ? ?

 

 

 

open_feminino 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 5ª etapa 6ª etapa 4ª etapa 8ª etapa Total
Rank Atleta UF Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts
1 Atauana Silva BA 3 810 2 900 1 1000 2710
2 Janine Santos BA 2 900 1 1000 1900
3 Suzane Oliveira BA 3 810 3 810 1620
4 Daniele Albuquerque BA 4 729 X 3 810 1539
5 Isabela Trigo BA 1 1000 X 1000
5 Renata Tambom BA 1 1000 X 1000
7 Carine Goes SE 2 900 X 900
7 Noelani Ciscenis 2 900 900
9 Jaqueline Silva BA 4 729 X 729
9 Saionara Matos BA 4 729 729